Reklamacja Energa wzór

Prawo do reklamacji rachunku za prąd ma każdy odbiorca. Oczywiście reklamacja usług takich jak dostawy czy ilości pobranego prądu ma swoiste wytyczne, warto się z nimi zapoznać. Dziś reklamacje Energa.

Co można reklamować?

Najwięcej zgłoszeń dotyczy nieprawidłowości w rozliczeniach, zaraz z nimi klienci skarżą się na parametry jakościowe dostarczonej energii i liczne przerwy w dostawie energii, a zwłaszcza te, które wynosiły ponad 24 godziny.

Prawo do reklamacji

Fakt, że jesteś odbiorcą energii sprawia, że możesz wnieść reklamację. Odbiorca pisma, tj. sprzedawca energii czy dystrybutor energii ma obowiązek jej rozpatrzenia w ciągu czternastu dni od dnia jego złożenia. Jedynie przejrzysty zapis w umowie zawartej pomiędzy wami, może ustanowić inny termin. Po postępowaniu reklamacyjnym, które skończy się nie po naszej myśli, możemy wystąpić o rozpatrzenie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego.

Reklamacja Energa Obrót powinna przez klientów być składana:

 • za pomocą formularza kontaktowego, który znajduje się na stronie internetowej Energa;
 • telefonicznie (nr infolinii 555 555 555, infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-22.00);
 • za pomocą Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
 • osobiście w Salonach Sprzedaży Energa.
 • Reklamacja płatności oraz doładowań pre-paid Energa

To firma BillBird SA., obecna w sieci VIA, odpowiada za doładowania liczników pre-paid Energa oraz płatności rachunków. Zatem reklamacje dot. transakcji kierować należy do tej firmy drogą elektroniczną na adres e-mail: support@billbird.pl lub telefonicznie, nr infolinii +48 12 293 34 00.

Doładować licznik przedpłatowy można też, przez Internet. Wówczas transakcją zajmuje się firma Blue Media S.A. Reklamacje dotyczące tej transakcji należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 58 760 48 22 lub drogą e-mailową na adres: Energa@bluemedia.pl, lub za pomocą elektronicznego Biura Obsługi Klienta Energa.

Jak napisać reklamacje rachunku za prąd Energa?

Reklamacja to pismo szczególne, jeśli nie będzie dobrze sporządzone może zostać odrzucone bez rozpatrzenia. Wystarczy, że w jego treści zabraknie pewnych ważnych, obligatoryjnych danych. Reklamacja rachunku za prąd Energa powinna zawierać takie informacje jak:

 • imię i nazwisko klienta
 • numer klienta
 • adres poboru energii elektrycznej
 • adres korespondencyjny
 • numer faktury
 • data odczytu i stan licznika
 • powód reklamacji.

Sprawdź wzór reklamacji rachunku za prąd Energa

Reklamacja Energa Operator

Rozróżnić należy spółkę Energa Operator od Energa Obrót. Chociaż, obie należą do Grupy, to Energa Operator  – zajmuje się przyłączeniami, przesyłem prądu, a Energa Obrót – sprzedażą. Klienci skarżący się do Energa Operator powinni reklamację składać przez znajdujący się na stronie dystrybutora formularz zgłoszeniowy lub drogą tradycyjną na adres dystrybutora. Do tej spółki należy kierować reklamacje dot. przerw w dostawie energii. Podobnie rzecz tyczy się parametrów jakościowych energii, natężenia czy napięcia. Szczegóły parametrów jakościowych dostarczanej energii znajdują się w taryfa Energa.

Jeśli chcesz pobrać wzór reklamacji sprawdź tu -> https://energiadirect.pl/poradniki/reklamacja-energa-wzor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *