Reklamacja, a czas na jej złożenie

Reklamacja to pojęcie prawne, które rządzi się pewnymi obostrzeniami. Ważne po jakim czasie reklamację wnosimy, ważne kiedy mija czas na odpowiedź no i czy sprzedawca ma dłuższy termin na ustosunkowanie się do naszych roszczeń.

Poznaj więc terminy, które mają ogromny wpływ na sposób jej rozpatrywania.

Wszystko zaczyna się od sprawdzenia, kiedy nastąpiło wydanie wadliwego towaru. Od tej daty zaczyna biec 2 letni okres, w którym to sprzedający jest odpowiedzialny za swój produkt. To właśnie w tym czasie konsument może składać reklamację. Czasem sprzedawcy mówią, że na towar reklamacja przysługuje w terminie roku, ale nawet na stronie prawakonsumenta.uokik.gov.pl wskazuje się, że okres odpowiedzialności sprzedawcy, wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy. Oznacza to tyle, że wada towaru zauważona w 20. miesiącu użytkowania, to konsument nadal ma prawo złożyć reklamację w ciągu roku od stwierdzenia tego faktu. Tym samym wydłuża się okres rękojmi (tu: o 8 miesięcy). Jest to możliwe, gdyż wada została dostrzeżona w okresie odpowiedzialności sprzedawcy i zgłoszona mu w odpowiednim czasie.

Podstawa prawna: art. 568 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego

Ustawodawca dzieli okres odpowiedzialności sprzedawcy za towar na dwa etapy.

Pierwszy to 12 miesięcy od dnia wydania rzeczy

Przyjmuje się, że w ciągu roku, wada lub jej przyczyna istniała, „była zawarta” w produkcie i to już  w momencie wydania rzeczy kupującemu. Zawsze odpowiedzialność za tego typu, wadę ponosi sprzedawca. A ten aby uchylić się od odpowiedzialności za nią, musi wykazać, że w czasie przekazania towar nie był wadliwy, tylko wada powstała z winy konsumenta. Na to najczęściej powołują się sprzedawcy, na niewłaściwe użytkowanie rzeczy.

Okres między 12 a 24 miesiącem od wydania rzeczy

Po 12 miesiącach, obowiązek wykazania wady przeniesiony zostaje na konsumenta. To my, musimy udowodnić, że wada istniała, czy też była ukryta w towarze w momencie dokonania przez nas zakupu. Nie obejdzie się też bez podania przyczyny (np. wykorzystanie materiału niskiej jakości, czy nieprawidłowości na etapie produkcji). Tu pojawia się pomoc niezależnego rzeczoznawcy, a to wiąże się z dodatkowym kosztem.

Po 24 miesiącach

Wówczas, sprzedawca nie ponosi już odpowiedzialności za sprzedany towar, chyba, że zobowiązał się do dłuższego okresu gwarancyjnego. Gdyby jednak zdarzyło się tak, że sprzedawca wiedział o wadzie rzeczy i podstępnie zataił ją przed kupującym, wówczas konsument może skorzystać z reklamacji pomimo upływu 2 letniego terminu do jej wniesienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *